COBA Online Táncstúdió - Coba Dance

Általános Szerződési Feltételek

COBA - ÁSZF
(Hatályos: 2020. december 27. napjától)

Amennyiben igénybe kívánja venni a jelen Általános Szerződési Feltételekben (A továbbiakban: ÁSzF) foglalt szolgáltatást, úgy figyelmesen olvassa el jelen ÁSzF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben az ÁSzF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1. Bevezető rendelkezések
1.1. Hatály

Jelen ÁSzF a Páli István egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.cobadance.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) nyújtott szolgáltatás igénybevételére vonatkozik. Jelen ÁSzF hatálya minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra kiterjed, mely a Honlapon található elektronikus áruházon keresztül történik. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott kereskedelmi szolgáltatás minősül.

A hatályos ÁSzF megtalálható és letölthető a Honlapról, továbbá a Szolgáltató székhelyén nyomtatott formában is hozzáférhető.

1.2. A Szerződés

A jelen ÁSzF elfogadásával a Szolgáltató és a Szolgáltatást megvásárló (a továbbiakban: Felhasználó) között szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre. Jelen ÁSzF alapján megkötött Szerződés a Szolgáltató által nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek.

A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar és a Szerződésre a magyar jog szabályai alkalmazandóak. A Szolgáltató szolgáltatási tevékenységére vonatkozó magatartási kódexnek nem veti alá magát.

2. Adatok
2.1. A Szolgáltató adatai
 • Szolgáltató neve: Páli István egyéni vállalkozó
 • Szolgáltató székhelye: 2071 Páty, Somogyi Béla u. 10.
 • Szolgáltató e-mail címe: info@cobadance.hu
 • Szolgáltató honlapja: www.cobadance.hu
 • Szolgáltató nyilvántartási száma: 55198972
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 • Szolgáltató adószáma: 56542666-1-33

Személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. A Felhasználó emailben tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal munkanapokon 9-16 óra között.

2.2. A tárhely-szolgáltató adatai
 • Név: Magyar Hosting Kft.
 • Székhely: H-1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.
 • Telefonszám: +36 1 700 2323
 • Email: info@mhosting.hu
3. A megvásárolható szolgáltatás

A Szolgáltató saját belátása szerinti gyakorisággal feltöltött, tánctanárok által megtartott hiphop táncórákról készült, a Honlapon mindenkor elérhető magyar és angol nyelvű videó felvételek (a továbbiakban: Videó vagy Videók) internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésének lehetősége havi vagy féléves előfizetési díj ellenében (a továbbiakban: Szolgáltatás).

A Szolgáltatás lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Honlapon lehet megismerni azzal, hogy ezek az információk tájékoztató jellegűek.

A Szolgáltatás tartalmának aktuális listája elérhető a Honlapon. A Szolgáltatás tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Honlap megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek jelen ÁSzF vagy a Szolgáltatás módosításának.

4. A regisztráció

4.1. A Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó a Honlapon található „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció ingyenes. A regisztráció során a Felhasználó a Honlapon egy felhasználói fiókot hoz létre saját részre, ehhez meg kell adnia teljes nevét, e-mailcímét, jelszavát, felhasználónevét, valamint a személyre szabás érdekében tánctudásának szintjét és kedvelt táncstílusait.

A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSzF, valamint az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. A sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mail értesítést küld a Felhasználó által megadott e-mailcímre.

A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni. A sikeres regisztráció eredményeként Felhasználó jogosulttá válik egy darab Videó ingyenes, korlátlan alkalommal történő megtekintésére és a Videókat tartalmazó könyvtár elérésére. A regisztráció során megadott adatok módosítására az „Adatok módosítása” gombra kattintva van lehetőség. A regisztráció törlésére a „Regisztráció törlése” menüpont alatt Felhasználó jogosult. A regisztráció törlésével a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött Szerződés megszűnik.

4.2. A Felhasználó az általa megadott jelszót kizárólag személyesen jogosult használni, azt harmadik személy részére át nem adhatja, hozzáférhetővé nem teheti. A Felhasználó belépési adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja. A Felhasználó köteles a belépési adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. A Felhasználó felel a Szolgáltatás minden olyan igénybevételéért, amely a Felhasználó fiókján keresztül valósul meg. Amennyiben Felhasználó tudomására jut, hogy jelszava illetéktelen személy birtokába került, illetve azzal visszaélést követtek el, köteles ezt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak és jelszavát módosítani.

Ha a Szolgáltató indokoltan feltételezi, hogy a Felhasználó a belépési adatokat kiadta vagy jogosulatlan személyek egyéb módon visszaéltek velük, akkor jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltató bármikor jogosult kérni a Felhasználót, hogy módosítsa felhasználói jelszavát. A módosítást a Felhasználó haladéktalanul köteles végrehajtani, ellenkező esetben a Szolgáltatás nem elérhető.

5. Rendszerkövetelmények

A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, internet csatlakozással és eszközzel kell rendelkeznie. Az aktuális rendszerkövetelmények elérhetők a Honlapon a „Rendszerkövetelmények” menüpontban. A Szolgáltatás előfeltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen megfelelő internetcsatlakozással (melynek minden költsége Felhasználót terheli) és a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges minimális letöltési sebességgel.

6. Szerződés: előfizetés, a Szolgáltatás igénybevétele

6.1. A regisztráció végén a Felhasználó választhat, hogy csak regisztrációt kíván, vagy elő kíván fizetni a Szolgáltatásra.

6.2. A Szolgáltató által a Honlapon nyújtott Szolgáltatás igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a Honlap használatára regisztrált és jelen ÁSzF rendelkezéseit, valamint az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta, továbbá az előfizetési díjat megfizette és számlázási adatait megadta.

6.3. A Szerződés megkötésére a Honlapon a „Regisztráció”, majd az előfizetési csomag kiválasztásakor van lehetőség. A Felhasználó a kiválasztott Szolgáltatást a rákattintást követően megjelenő, Szolgáltatás részletes adatait ismertető oldalon tudja a csomagot kifizetni.

6.4. A Szerződés megkötése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételére a regisztrációt követően a mindenkor hatályos szolgáltatási díj megfizetését követően jogosult.

6.5. A Szolgáltatás igénybevételre való jogosultság megszerzéséről belépés után a profiljában talál információt a felhasználó.

6.6. A Szolgáltató havi és féléves előfizetési lehetőséget biztosít. A havi előfizetés a számla kiállításáról szóló szolgáltatói e-mailes értesítéstől számított 30 naptári napig érvényes (az értesítés napja a határidőbe beleszámít). A féléves előfizetés a számla kiállításáról szóló szolgáltatói e-mailes értesítéstől számított 6 hónapig érvényes (a féléves előfizetés azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján).

6.7. Szerződés azonnali teljesülése

A Szerződés megkötésével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, továbbá kifejezetten kéri a Szolgáltatót, hogy a Szolgáltatás nyújtására irányuló jelen Szerződés teljesítését a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, azaz Felhasználó a Szerződés megkötése és a díj kifizetése után azonnal hozzáférést kapjon a Szolgáltatáshoz (Szerződés azonnali teljesülése). Az ÁSzF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés megkötése és a díj kifizetése után azonnal hozzáférést kap a Szolgáltatáshoz és tudomásul veszi, hogy azáltal, hogy az elállásra biztosított 14 napos időtartam lejárta előtt a Szolgáltatáshoz hozzáférést kap, elveszíti 14 napon belüli elállási jogát.

6.8. A Szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak. Amennyiben a Szerződés fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésnek minősül, úgy a Szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

6.9. Elérhetetlenség

A Felhasználó részére nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatásban bekövetkezett üzemszünet vagy a Szolgáltatás elérhetetlensége miatt, ha az üzemszünet vagy az elérhetetlenség oka a Szolgáltatónak nem felróható. Ha a Szolgáltatás egybefüggő 24 órát meghaladó ideig nem használható, a Szolgáltatónak felróható üzemzavarok, kimaradások és egyéb hibák esetén a Felhasználó kérésére az előfizetési időszakot a Szolgáltató az üzemzavar/kimaradás idejével meghosszabbítja.

6.10. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás tartalmát egyoldalúan megváltoztatni, illetve jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, abbahagyni.

7. Adatbeviteli hibák:

A Felhasználónak a regisztráció és az előfizetés bármely szakaszában a regisztráció, illetve az előfizetés elküldéséig lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a Honlapon: a regisztrációs és előfizetési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat, továbbá az előfizetést bármikor törölni tudja a kosárból stb.

8. A Szolgáltatás időtartama

Az előfizetés automatikus meghosszabbodása A Szerződés a Felhasználó és a Szolgáltató között a Felhasználó által megjelölt előfizetési időszaknak megfelelő határozott időre jön létre. A havi előfizetésre vonatkozó Szerződés az előfizetési időszak lejártát követően bármelyik fél általi jogszerű felmondás hiányában automatikusan további 30 nappal meghosszabbodik. A féléves előfizetésre vonatkozó Szerződés az előfizetési időszak lejártát követően bármelyik fél általi jogszerű felmondás hiányában automatikusan további 6 hónappal meghosszabbodik.

9. Előfizetési díjak és fizetési feltételek
9.1. Előfizetési díjak

A havi előfizetés díja: 3.490.- Ft (azaz háromezer-négyszázkilencven forint). A féléves előfizetés díja: 17.450.- Ft (azaz tizenhétezer-négyszázötven forint). Az árak az ÁFA-t és az előfizetési időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazzák.

9.2. Fizetés

Az előfizetési díj az alábbi fizetési módon egyenlíthető ki: bankkártyás fizetés. A Felhasználó a Szolgáltatásért első ízben a Szerződés megkötésének napján köteles megfizetni az előfizetési díjat, feltéve, hogy kérte a Szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés azonnali teljesítését. Ezt követően a soron következő hónapokra vagy félévekre vonatkozó előfizetési díjat minden hónapban/félévben előre ugyanazon a napon köteles megfizetni a Szolgáltatónak, amikor megkötötte a Szerződést. Ha az adott nap az adott hónapban hiányzik, úgy a hónap utolsó napja minősül a fizetés napjának. A Felhasználó vállalja, hogy megfelelő fedezetet biztosít a számláján az egyes esedékességi időpontokban annak érdekében, hogy a Szolgáltatás díját határidőben megfizesse. Amennyiben a Felhasználó nem biztosít kellő fedezetet a fizetés esedékességének napján, a Szolgáltató a fizetés sikertelenségéről e-mail-ben értesíti a Felhasználót és ismételten megkísérli megterhelni a bankkártyát vagy hitelkártyát a díj összegével. Ismételt megterhelésre 23 órán belül kerül sor, ha addig nem sikerült, akkor a fizetés sikertelen. Amennyiben a fizetésre határidőben nem kerül sor, a Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggesztheti a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9.3. Díjak módosítása

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele a Honlapon az „Árak” menüpont alatt, továbbá jelen ÁSzF módosításának Honlapra történő feltöltésével történik. Az árak a Honlapon történő közzététel időpontjától hatályosak azzal, hogy a már kifizetett előfizetések árait a módosítás nem érinti. A módosításokról a Szolgáltató a regisztrált Felhasználókat e-mailben 10 nappal a módosítás hatályba lépése előtt értesíti. A módosítással összefüggésben a Felhasználó legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napját megelőző napon jogosult felmondani a jelen Szerződést. Ha a Felhasználó nem mondja fel a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta.

9.4. Számlázás

A Szolgáltató a Felhasználó általi fizetést követő 3 napon belül a Felhasználó által megadott e-mailcímre elektronikus számlát küld.

9.5. Visszatérítés

A megfizetett díjak nem visszatéríthetőek, és előfizetési időszakokra vagy meg nem tekintett Videókra vonatkozóan nem jár visszatérítés. Felmondás (előfizetés lemondása) esetén a Szolgáltatás az előfizetési időszak végéig továbbra is elérhető marad a Felhasználó számára.

10. Elállás, felmondás
10.1. Elállás

Tekintettel arra, hogy a Szerződés megkötésével a Felhasználó kifejezetten kéri a Szolgáltatót, hogy a Szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés teljesítését azonnal kezdje meg a Szerződéstől való elállásra biztosított 14 napos időtartam lejárta előtt, a Felhasználó tudomásul veszi, hogy elveszíti a Szerződés megkötését követő 14 napos időtartamon belül a Szerződéstől való elállásra vonatkozó jogát.

10.2. Felmondás 10.2.2. Felmondás a szerződéskötést követő 14 napon belül:

A Felhasználót a Szerződés megkötését követő 14 napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. Amennyiben a Felhasználó ezen felmondási jogával él, úgy a Szolgáltató az előfizetés időtartamától függően a megfizetett teljes előfizetési díjra jogosult, tehát visszatérítés a Felhasználót nem illeti meg tekintettel arra, hogy a Felhasználó a Honlapon található összes Videóhoz hozzáférést kapott és ezáltal a Szolgáltató a Szolgáltatás egészét teljesítette.

A Felhasználó felmondási jogát a jelen ÁSzF 1. számú mellékleteként csatolt nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja akként, hogy nyilatkozatát elektronikus vagy postai úton megküldi a Szolgáltató jelen ÁSzF-ben rögzített elérhetőségének egyikére. Határidőben gyakoroltnak minősül a felmondási jog, ha a 14 napos határidő lejárta előtt a Felhasználó jognyilatkozatát elküldi a Szolgáltató részére.

10.2.3. Felmondás a szerződéskötést követő 14 napon túl:

Bármelyik fél legkésőbb az kifizetett előfizetési időszak utolsó napján jogosult a Szerződést felmondani (azaz az előfizetést lemondani), mely felmondás a következő előfizetési időszakra vonatkozik. Ebben az esetben az előfizetés nem hosszabbodik meg, hanem a kifizetett előfizetési időszak utolsó napján megszűnik. A határozott időre létrejött Szerződés a már kifizetett előfizetési időszakra vonatkozóan nem mondható fel (az előfizetés nem mondható le). A Szerződés felmondását (az előfizetés lemondását) a Felhasználó a Honlap „Előfizetés lemondása” menüpontjában tudja eszközölni.

10.2.4. Azonnali hatályú felmondás

A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Felhasználó súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult felmerült kárának megtérítését követelni. Súlyos szerződésszegésnek minősül többek között, ha

 • - a Felhasználó 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik;
 • - a Felhasználó a Szolgáltatást engedély nélkül használja, vagy tiltott felhasználás körébe eső magatartást tanúsít;
 • - A Felhasználó tiltott módon használja fel a Videókat;
 • - a Felhasználó egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegte a Szerződést.

A Szolgáltató általi felmondást a Felhasználó által megadott e-mailcímre küldött értesítéssel közöltnek kell tekinteni.

11. A Szolgáltató hibás teljesítése, a Felhasználó által érvényesíthető igények

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A kellékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról szóló tájékoztatást a jelen ÁSzF 2. számú melléklete tartalmazza.

12. Felelősség kizárása

12.1. A Szolgáltató a Szerződés megszegésével a Felhasználónak okozott kárt köteles megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó vagyonában keletkezett egyéb károk és az elmaradt vagyoni előny megtérítésére.

12.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve ennek elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle kárért.

12.3. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, amelyek a Honlap használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

12.4. A Szolgáltató a Honlapon elhelyezett, más honlapokra mutató linkekre vonatkozóan nem vállal felelősséget a más honlapok tartalmáért, vagy a Felhasználónál a más honlap által felmerült bárminemű kárért.

13. Szellemi tulajdon

A Szolgáltató nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekintésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak a Videókra vonatkozóan. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes használatára veheti igénybe. A Honlapon található Videók és a Szolgáltatás tartalma, továbbá maga a Honlap szerzői jogi műnek minősül és a szerzői jogi törvény hatálya alatt áll. Jelen Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

A jogellenes felhasználással okozott bármilyen jellegű kárért a Felhasználót teljes polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli. Amennyiben a Felhasználó jogellenes magatartásával összefüggésben a Honlap üzemeltetőjét bármilyen hatóság vagy bíróság kártérítés, bírság vagy büntetés stb. megfizetésére kötelezné, úgy Felhasználó köteles ezen összegeket a Honlap üzemeltetője részére haladéktalanul megtéríteni.

14. Tiltott felhasználás

A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag saját személyes használatára és a jelen ÁSzF-fel összhangban veheti igénybe. Tilos a Szolgáltatás és a Videók kereskedelmi célra történő, törvénytelen, nem rendeltetésszerű felhasználása, a Szolgáltatás tartalmának, a Videóknak a tárolása, mentése, másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, bemutatása, közzététele, bármilyen egyéb módon történő terjesztése, módosítása, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása. Tilos továbbá a Szolgáltatásnak, Videóknak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen Felhasználási feltételek megsértésével történő egyéb használata.

15. Adatkezelés

A Felhasználó jelen ÁSzF elfogadásával kijelenti, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja és kifejezetten hozzájárul az adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatinak kezeléséhez.

16. Panaszkezelés

16.1. A Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos panaszát a jelen ÁSzF-ben rögzített elérhetőségeken (e-mailben vagy postai úton) terjesztheti elő. A Szolgáltató a panaszt megvizsgálja, amennyiben erre mód van, úgy azonnal orvosolja, ellenkező esetben a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Felhasználónak megküldi. A Szolgáltató a panaszra 30 napon belül írásban indokolt érdemi választ ad. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és az érdemi, indokolt válasz másolati példányát a Szolgáltató 5 évig köteles megőrizni.

16.2. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogvita a szolgáltatói panaszkezelés során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó - fogyasztói jogainak megsértéses esetén - panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

16.3. Békéltető Testület

A Felhasználó a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából békéltető testülethez is fordulhat:

 • Pest Megyei Békéltető Testület
 • Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
 • Telefonszáma: (1)-269-0703
 • Fax száma: (1)-269-0703
 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 • Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
16.4. Online vitarendezési fórum határon átnyúló viták rendezésére

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

16.5. A felek közötti jelen jogviszonnyal kapcsolatos jogvita elbírálására hatáskörtől függően a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagosan illetékes.

17. Vegyes rendelkezések

17.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Honlapon nyújtott Szolgáltatást saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. A tánctanulást a Felhasználó saját felelősségére végzi. Szolgáltató nem ajánlja a tánctanulást terhesség esetén, illetve olyan betegség esetén, mellyel nem javasolt a fizikai igénybevétel, továbbá műtét után. Szolgáltató javasolja, hogy amennyiben szükséges, Felhasználó előzetesen konzultáljon kezelőorvosával.

17.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSzF-t egyoldalúan módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a regisztrált Felhasználókat e-mailben 10 nappal a módosítás hatályba lépése előtt értesíti. A módosítással összefüggésben a Felhasználó legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napját megelőző napon jogosult felmondani a jelen Szerződést. Ha a Felhasználó nem mondja fel a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta.

17.3. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

17.4. Amennyiben a jelen ÁSzF bármely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősülne, az nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát. Jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

1. számú melléklet

Felmondási nyilatkozatminta (csak a Szerződés felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Páli István egyéni vállalkozó

Cím: info@cobadance.hu vagy 2071 Páty, Somogyi Béla u. 10.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ……………………………

Szerződéskötés időpontja: …………………………… A fogyasztó neve: …………………………… A fogyasztó címe: ……………………………

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén): ……………………………

Kelt: ……………………………

3. melléklet

Tájékoztató a kellékszavatosságról

1. Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Páli István egyéni vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Páli István egyéni vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.