COBA Online Táncstúdió - Coba Dance

Süti tájékoztató

COBA - Cookie policy

Adatkezelési tájékoztató Sütik alkalmazásáról

 

Páli István e.v. (Adatkezelő”), mint adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet (GDPR); elérhető: link), valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelve az alábbiakban tájékoztatja Önt az általa a https://cobadance.hu honlapon alkalmazott sütik tekintetében kifejtett adatkezeléséről.

Miért fontosak a sütik?

 

Elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni a honlapon, ha nem adja hozzájárulását a hozzájárulást igénylő sütik alkalmazásához. A sütik többek között segítenek a honlap ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát honlap kialakításában, az Ön online élményének fokozása érdekében.

 

Mik azok a sütik és mi a szerepük?

 

Ha a honlapra látogat, különböző sütik kerülnek az Ön böngészőjébe, amik adatokat továbbítanak és tárolnak az oldalra látogatásának részleteiről. A sütik kisméretű szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Ön számítástechnikai eszközének merevlemezén. Amikor Ön ismét ugyanazon számítástechnikai eszköz igénybevételével látogatja meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra továbbítódik, vagy egy másik olyan honlapra, amelyhez az adott süti tartozik. A mentett és visszaküldött információ által a honlap felismeri, hogy Ön már meglátogatta azt. Ezt az információt arra használja az Adatkezelő, hogy a honlapot az Ön személyes preferenciáival összhangban optimális módon tervezze és jelenítse meg. E tekintetben kizárólag maga a süti kerül azonosításra. E mértéken túl az Ön személyes adatait hozzájárulásával, vagy akkor menti az Adatkezelő, ha az elengedhetetlen az Ön által igénybe vett szolgáltatás használatához.

 

Az Adatkezelő a honlapon az alábbi süti kategóriákat használja: funkció és teljesítmény sütik, marketing sütik, elengedhetetlen sütik, analitikai sütik és harmadik fél által biztosított sütik. A honlap a fenti kategóriákon belül jelen Adatkezelő honlapján a Cookiebot táblázatában megjelölt sütiket használja.

 

 

 

 

 

Az Adatkezelő azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a honlapon termékeinek reklámjait megjelenítse. Mindez az Ön előnyére válik, ugyanis olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli Önt a böngészési szokásai alapján, ezáltal az igényeinek megfelelő tartalmat jelenít meg.

 

A reklám sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek és az Ön által látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Ön célcsoportjára irányuló reklámot készítsen. Az Adatkezelő a hozzájárulást nem igénylő sütikről az alábbiakban kizárólag tájékoztatását nyújt Önnek.

 

I.

Funkció és Teljesítmény sütik

 

A funkció sütik a honlapon már megadott adatok tárolását biztosítják, és ezen adatok alapján személyre szabott funkciók elérhetővé tételét teszik lehetővé. Ezen sütik anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az Ön egyéb weboldalakon kifejtett tevékenységét. A teljesítmény sütik a honlap használatáról gyűjtenek adatokat a honlap tartalmának javítása céljából, ugyanis e sütik segítenek meghatározni, hogy a honlap, valamint aloldalai látogatottak-e, továbbá, hogy Önt mely tartalmak érdeklik. 

 

Ezeket az adatokat az Adatkezelő statisztikai kimutatás részeként dolgozza fel. Ennek eredményeként az Ön igényeinek megfelelően tudja alakítani a honlap tartalmát és optimalizálni a kínálatát. Az Ön számítógépének technikai okok miatt továbbított az IP címe automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni Önt illetően.

 

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

 

II.

Hozzájáruláson alapuló sütik

 

Az Adatkezelő által használt, alábbiakban meghatározott marketing sütik alkalmazása céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/. 

 

Ön a sütik alkalmazásához adott hozzájárulását a honlapon az adott süti jelölő négyzetére kattintással adhatja meg. A hozzájáruláson alapuló sütik használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve bármikor visszavonhatja a süti beállításainak módosításával. 

 

Az Ön hozzájárulásán alapuló sütik nem települnek addig, amíg az Adatkezelő nem szerezte meg a hozzájárulást. Azonban Ön addig nem férhet hozzá a honlaphoz vagy valamely tartalmához, funkciójához, amíg nem nyilatkozott a hozzájárulásukon alapuló sütik elfogadásáról vagy tiltásáról.

 

V.

Elengedhetetlen sütik

 

Az elengedhetetlen sütik a honlap rendeltetésszerű használatát biztosítják. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, a sütikben tárolt információk visszakerülnek a honlapra. Arra szolgálnak, hogy Ön, mint regisztrált felhasználó mindig bejelentkezve maradjon honlap aloldalaira belépéskor. E sütik használata a honlapon az Ön hozzájárulása nélkül lehetséges, ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók, azonban Ön bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében.

 

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

 

IV.

Harmadik fél által biztosított sütik

 

A honlapon az Adatkezelő YouTube és Instagram oldalaira mutató ikonokat talál. Ha Ön rákattint az ikonra (YouTube: COBA Online Táncstúdió, Instagram: @cobaonline_tanstudio) akkor olyan weboldalra jut, ahol személyes adatait tárolják.

 

Ezen közösségi oldalon az Adatkezelő honlapja egy harmadik fél kezelésében jelennek meg. Harmadik félként ezek a cégek sütiket küldhetnek Önnek, amennyiben használja a szolgáltatásaikat és/vagy bejelentkezik az oldalaikra.

 

Az adatok arra tekintet nélkül kerülnek továbbításra, hogy van-e fiókja a beépülő modul szolgáltatójánál és be van-e oda jelentkezve. Ha Ön bejelentkezett a beépülő modul szolgáltatójához, az Adatkezelő által gyűjtött adatait közvetlenül hozzárendelik a beépülő modul szolgáltatójánál meglévő fiókjához. 

 

Ha az Adatkezelő YouTube és Instagram oldalával bármilyen módon kapcsolatba kerül, akkor az oldalak elemzik a látogatás adatait. 

 

 

 

Analitikai sütik (Google Analytics)

 

A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. /„Google”/ webes elemző szolgáltatását használja. Ennek során a Google Analytics a süti olyan formáját használja, amelyet az Ön számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Ön által történő használatának elemzését /melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, stb./. E sütik igénybevétele keretében az Adatkezelő nem gyűjt személyes adatokat, nem tárolja az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat.

 

A süti által a honlap Ön általi használatáról létrehozott információt egy, az Egyesült Államokban található Google szerverre továbbítják és tárolják. Jelen honlap aktiváltatta az IP-címek anonimizálását, így a webhely felhasználók IP-címét a Google az Európai Uniós tagállamokban, illetve az Európai Gazdasági Térség szerződő országaiban az adatgyűjtés lehető legkorábbi szakaszában lerövidíti, és anonimmá teszi.

 

A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta az Ön a honlapot, továbbá, hogy az Adatkezelő-nek a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a honlap és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival.

 

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásáról, úgy telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ezáltal Ön tartalmi kísérletekben sem vesz részt. A Google Analytics webes tevékenységének letiltási szándéka esetén Ön felkeresheti a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítheti a bővítményt böngészőjéhez. 

 

A letiltó böngészőbővítmény közvetlenül a letöltésre használt böngésző és számítógép esetében fut, a letöltést követően már ne deaktiválja vagy törölje a letiltó bővítményt, ellenkező esetben a böngészője helyreállítja magát és a süti alkalmazás újra működőképes lesz. Az adatgyűjtés a Google Analytics-on keresztül is megakadályozható. Ebben az esetben egy „Opt-Out-Süti” lesz a számítógépére helyezve, ami a jövőbeli látogatási információk gyűjtését megakadályozza. 

 

A sütik tárolását megakadályozhatja, ha a böngészőszoftverének használata során a megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Ön által történő használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).

 

A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Ön által történő használat különböző eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes információk” alatt.

 

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

 

Az adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a beépülő modul szolgáltatója általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért Ön megtekintheti ezen szolgáltatók alább megjelölt adatvédelmi nyilatkozatait, amelyek további információval szolgálnak az ebbe a tárgykörbe tartozó jogaival, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban is:

 

Az Adatkezelő a fenti adatfeldolgozó igénybevételével EU-n kívülre továbbít személyes adatot. Az adattovábbításra vonatkozó megfelelő garancia a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételek alkalmazása (2010/87/EU).

 

VI.

A sütik kezelése és törlése

 

Önnek lehetősége van a sütiket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Ön egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a sütikkel kapcsolatos preferenciáit.

Ön beállíthatja a böngészőjét (Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) úgy, hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden alkalommal rákérdezzen arra, hogy Ön egyetért-e a sütik bekapcsolásával. Ön bármikor törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngésző súgó funkciója részletes tájékoztatást nyújt Önnek mindezek működésről. 

 

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:

 

Ön az online reklámozáshoz használt sütiket letilthatja az önszabályozó programok keretében számos országban létrehozott olyan eszközök révén, amelyek biztosítják az Ön választási lehetőségének érvényesülését /Amerika: https://www.aboutads.info/choices/, Európa: http://www.youronlinechoices.com/hu//.

 

VII.

Az Adatkezelő elérhetőségei 

  • levelezési cím: 2071 Páty, Somogyi Béla út 10.
  • elektronikus elérhetőség: pli.istvn709@gmail.com
  • üzemeltetetett honlap: https://cobadance.hu
  • telefonszám: +36302108190